2019-04-04 13:45:55

"Vidi i klikni" - Mala prometna škola HAK-a

Dana 2. travnja 2019. oko 10 sati u školskoj su dvorani predškolci, učenici prvog razreda matične škole te učenici prvog i trećeg razreda PO Radovanci imali edukativnu radionicu o sigurnom načinu ponašanja u prometu ( u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu) čija je ideja učenje kroz činjenje.

Voditelji programa - djelatnici HAK-a učenicima i predškolcima su postavljali pitanja na koja su oni spremno nudili odgovore. Naglasili su im kako zebra nije potpuno sigurna za prelazak preko ceste, nego da obavezno moraju najprije pogledati oko sebe i vidjeti je li sigurno prijeći cestu. Podsjetili su se i sigurnog prelaska ceste uz pomoć semafora. Učenici su, kao pažljivi sudionici prometa, znali da moraju koristiti nogostup, a ne hodati kolnikom. Nakon toga imali su pokusnu vježbu u prometu. Vozili su se u elektroautomobilu. Naravno, svi su učenici koristili sigurnosni pojas kada su sjeli u automobil.

Koncept programa „Vidi i klikne“ je usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:

sigurnom načinu ponašanja u prometu ( u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu ) prepoznavanju karakterističnih opasnostima kojima su djeca izložena u prometu korištenju nogostupa sigurnom prelasku ceste ( korištenje pješačkih prijelaza, rizici prelaska ceste između parkiranih automobila ) prolasku raskrižjem prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila ( pokazivači smjera ) uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobilu rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Velika