2021-05-21 12:57:07

Akcijom prikupljanja smeća obilježen Dan planeta Zemlje

Učenici su 6.a razred akcijom prikupljanja smeća u bližoj okolici škole obilježili Dan planeta Zemlje.

Budući da se za vrijeme obilježavanja Dana planeta Zemlje nastava za učenike viših razreda odvijala online, ova je akcija održana po povratku učenika u školske klupe. Akcija je organizirana kako bi učenici osvijestili koliko se smeća i otpada baca na mjestima na kojima oni borave i igraju se te da se potaknu da smeće i otpad odlažu na za to predviđena mjesta. Knjižničarka je učenike 6.a razreda podijelila u parove, dala im jednokratne zaštitne rukavice te vrećice zapremnine 5 l. U roku od 20 minuta učenici su, na lokacijama novog dječjeg igrališta, dvorišta škole, parka i igrališta kod prodavaonice NTL smećem i otpadom napunili 30 vrećica! Dio je vrećica završio na prigodnom panou, izrađenom baš u svrhu podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša, s efektnim crtežom dječaka koji je izradio učitelj likovne kulture Robert Radman.

Učenici će za svoj angažman biti nagrađeni sportskim aktivnostima tijekom sata razrednika.

 


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Velika